Conferința științifică „CENTENARUL EPISCOPIEI HOTINULUI (ACTUALA EPISCOPIE DE BĂLȚI) 1923–2023”

Conferința științifică „CENTENARUL EPISCOPIEI HOTINULUI

(ACTUALA EPISCOPIE DE BĂLȚI) 1923–2023”

În data de 18 mai 2023, în Sala polivalentă a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, a avut loc, la inițiativa și cu binecuvântarea PS Antonie, Episcopul de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, Conferința științifică „CENTENARUL EPISCOPIEI HOTINULUI (ACTUALA EPISCOPIE DE BĂLȚI) 1923–2023”. Evenimentul a fost organizat de către Episcopia de Bălți, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Asociația Istoricilor „Alexandru Moșanu” din Republica Moldova, Muzeul de Istorie și Etnografie din Bălți și Asociația „Visarion Puiu”. La conferință au participat oameni de știință, preoți, doctoranzi și studenți din Republica Moldova și România. Evenimentul științific a fost deschis prin mesajele de salut din partea: PS Antonie, Episcopul de Bălți; dna dr. Natalia Gașițoi, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți dl. Anatol Petrencu, prof. univ., dr. hab., Președintele Asociației Istoricilor „Alexandru Moșanu” din R. Moldova; dl Ionuț Nistor, dr. conf. univ., Directorul Departamentului Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În debutul conferinței, PS Antonie, Episcopul de Bălți, a gratificat cu cea mai înaltă distincție pentru mireni a Episcopiei de Bălți, ordinul „Crucea Bălțeană”, pe dna dr. Natalia Gașițoi, rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, dna Silvia Grosu, dr. conf., Departamentul de comunicare și teoria informării, Universitatea de Stat din Moldova; dna Maria Isaev, cercetător științific și pe dl. Anatol Petrencu, prof. univ., dr. hab.

Ședința plenară (moderator: Lidia Pădureac, dr., conf. univ., prim-prorectorul USARB) a inclus comunicările prezentate de PS Antonie, Episcopul de Bălți; PC Pr. Dr. Aurel Florin Țuscanu, președintele Asociației „Visarion Puiu”; dr. Ion Negrei, cercetător științific, Institutul de Istorie USM, vice președintele Asociației Istoricilor „Alexandru Moșanu” din R. Moldova; dl. Anatol Petrencu, prof. univ., dr. hab. și dna Lilia Trinca, dr., conf. univ., decanul Facultății de Litere a USARB. Lucrările conferinței s-au desfășurat în două secțiuni: „Biserica Ortodoxă Română în Basarabia – prima jumătate a secolului XX” (moderator – PC Pr. Dr. Aurel Florin Țuscanu) și „Basarabia în a doua jumătate a secolului XX- rezistență prin spiritualitate și cultură românească” (moderator – dl. Anatol Petrencu, prof. univ., dr. hab.).

Buna organizare a evenimentului a fost asigurată de comitetul științific și organizatoric al Conferinței „Centenarul Episcopiei Hotinului (actuala Episcopiei de Bălți)”: PS Antonie, Episcopul de Bălți; Prof. univ., Dr. hab., Anatol Petrencu, Președintele Asociației Istoricilor; PC Pr. Dr., Aurel Florin Țuscanu, Președintele Asociației „Visarion Puiu”; Conf. univ., Dr., Ionuț Nistor, directorul Departamentului Istorie, UAIC; Cercetător științific Dr. Ion Negrei, vice-președintele Asociației Istoricilor; Conf. univ., Dr., Lidia Pădureac, prim-prorector USARB; Asist. univ., Olga Jacota-Dragan, șefa Catedrei de științe socioumane și asistență socială; Muzeograf Mariana Mihalevschi, directorul Muzeului de Istorie și Etnografie din Bălți

În desfășurarea conferinței s-au implicat cu dedicație Colegiului Pedagogic „Ion Creangă”, Anatol Moraru și Decanii celor patru facultăți a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți: Lilia Trinca (Facultatea de Litere); Tatiana Șova (Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte); Ina Ciobanu (Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Dreptului); Vitalie Rusu (Facultatea de Drept și Științe Sociale).

Informație: Episcopia Hotinului (actuala Episcopie de Bălți) a fost înființată, ca parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, în 1923, 10 martie. Primul ierarh care a păstorit la Bălţi a fost episcopul Visarion Puiu (1923-1935), în timpul căruia s-au promovat valorile culturii și spiritualității românești, au fost construite Catedrala episcopală „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” şi reşedinţa episcopală, au fost înălţate 64 de biserici noi şi renovate 343 de lăcaşuri de cult.