Studenții Facultății Științe reale, Economice și ale Mediului au participat la un atelier la care au descoperit produsele bancare cele mai atractive din categoria depozitelor bancare

Studenții Facultății Științe reale, Economice și ale Mediului au participat la un atelier la care au descoperit produsele bancare cele mai atractive din categoria depozitelor bancare

În data de 7 februarie 2023, studenții anului II de la specialitățile „Contabilitate”, „Finanțe și Bănci” și „Business și Administrare” au participat activ la prelegerea cu tema „Resursele atrase ale băncii comerciale” din cadrul disciplinei „Bazele activității bancare”.

Lecția a fost promovată de către dna Victoria POSTOLACHE, dr., conferențiar universitar la Catedra de științe economice.

Obiectivul lecției a fost de a consolida cunoștințele dobândite, de a identifica produsele bancare cele mai atractive din categoria depozitelor bancare și de a forma competențele cu privire la calcularea dobânzii la depozite.

Studenții au identificat caracteristicile de bază ale produselor bancare prin cercetarea paginilor web a băncilor comerciale, au analizat condițiile de acceptare a depozitelor, criteriile de clasificare, cum se calculează și se impozitează dobânda la depozitele bancare.

De asemenea, la finalul lecției, studenții au rezolvat  un test Kahoot, cu scopul de autoevaluare a cunoștințelor.

Acest material este realizat în cadrul Campaniei de popularizare a profesiilor #ProfesiaMea_ViitorulMeu lansată de Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii din cadrul USARB.