Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) și Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM), au semnat un Acord de colaborare.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) și Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM), au semnat un Acord de colaborare.

În data de 26 octombrie, în cadrul Târgul locurilor de muncă de la Bălți,  Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,  reprezentată de Centrul de Ghidare în carieră și relații cu piața muncii și ANOFM, reprezentată de Direcția ocuparea forței de muncă din municipiul Bălţi  au semnat un Acord de colaborare.

Scopul acordului este edificarea și dezvoltarea unui parteneriat continuu și eficient între părți în vederea promovării măsurilor de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, prestării serviciilor de ghidare în carieră studenților/masteranzilor, sprijinirii absolvenților instituțiilor de învățământ pentru integrarea acestora în câmpul muncii, susținerii tinerilor în identificarea oportunităților profesionale.

Evenimentul a fost organizat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), Direcția ocuparea forței de muncă din municipiul Bălți, în parteneriat cu inițiativa Primarii pentru Creștere Economică”, finanțată de Uniunea Europeană și implementată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).