În data de 17 noiembrie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a încheiat un Acord de colaborare cu Direcția Generală Educație și Cultură Fălești.

În data de 17 noiembrie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a încheiat un Acord de colaborare cu Direcția Generală Educație și Cultură Fălești.

Acordul a fost semnat de rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Natalia GAȘIȚOI, și Șefa Direcției Generale Educație și Cultură Fălești, Mariana OSADȚA. La eveniment au mai participat: din partea Universității – decanul Facultății de Drept și Științe Sociale, Vitalie RUSU; șeful Secției pentru educație, cultură și viață studențească, Victor GRIGOR; din partea DGEC Fălești – elevii claselor a 12-a din liceele M. Eminescu și I. Creangă din or. Fălești, însoțiți de cadre didactice.

Scopul acordului este edificarea și dezvoltarea unui parteneriat continuu și eficient între părți în vederea organizări de evenimente pentru elevi, studenți, părinți, cadre didactice  între DGEC, Fălești și USARB, cum ar fi  mese rotunde, seminare, conferințe, programe de formare sau alte reuniuni în cadrul instituției pentru a promova colaborarea dintre partenerii din mediul academic, non-guvernamental și guvernamental în domenii legate de educație.