O importantă donație de carte pentru Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți din partea vicepreședintelui Academiei Române, Excelența Sa, Victor SPINEI

O importantă donație de carte pentru Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți din partea vicepreședintelui Academiei Române, Excelența Sa, Victor SPINEI

În cadrul vizitei la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți de Ziua Culturii Naționale, Excelența Sa, Victor Spinei, vicepreședintele Academiei Române, Membrul de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, Profesor Emeritus al Facultății de Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a venit cu o impresionantă donație de carte științifică (circa 80 de volume: enciclopedii, colecții de documente, monografii etc.) pentru USARB, în special pentru studenții și profesorii de la specialitatea Istoriei și educație civică.

La rândul lor, gazdele, în persoana doamnei rector, prof. univ., dr.  Natalia GAȘIȚOI, au exprimat sincere mulțumiri pentru acest gest impresionant, menționând că această donație va oferi suportul necesar în asigurarea resurselor educaționale pentru studenții și profesorii USARB. 

Academicianul Victor Spinei este cunoscut drept un mare susținător al Basarabiei: istoric și arheolog cu un număr impunător de lucrări scrise în limbile română, franceză, engleză devenite surse de referință în știința istorică; prin activitatea sa prodigioasă contribuie mult la dezvoltarea științei istorice la nivel național și internațional, fiind un promotor fidel al valorilor istoriei românilor în context european și universal.