Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație au semnat un Acord de colaborare.

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație au semnat un Acord de colaborare.

În data 13 ianuarie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație (AISE) au semnat un Acord de colaborare.

Obiectivele principale ale Acordului se vor baza pe eforturile comune pentru a dezvolta și sprijini reciproc consolidarea rețelelor partenere la nivel local, național, regional și internațional, cu scopul de a asigura identificarea resurselor pentru facilitarea și punerea în aplicare corespunzătoare a inițiativelor comune, pe lângă identificarea și menținerea contactelor la nivel național, regional și internațional cu experți educaționali, cadre didactice și universitare și alte părți relevante, inclusiv schimbul și promovarea reciprocă a cunoștințelor și a relațiilor. 

Un obiectiv important este și inițierea proiectelor comune în domeniul educației, formarea inițială și continuă a cadrelor didactice și pregătirea tinerilor specialiști în domeniul educației.

Academia de Inovare și Schimbare prin Educație (AISE) este o organizație neguvernamentală dedicată promovării principiilor educației, promovării valorilor și importanța proiectelor în domeniul limbii engleze, fiind parteneri cu Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova, Statul Carolina de Nord din SUA, Ambasada SUA, IREX, Departamentul de Stat SUA.