Masa rotundă cu genericul „Sistemul universitar german: Provocări și exigențe”

În data de 25.04.2024, în cadrul Zilelor carierei și educației la USARB, șefa Catedrei de filologie engleză și germană, conf. univ., dr. Oxana Chira i-a invitat pe studenții germaniști la Masa rotundă cu genericul Sistemul universitar german: Provocări și exigențe. Evenimentul a avut loc în Sala de conferințe „Thomas Wilhelmi” a Facultății de Litere.

Doamna Oxana Chira a prezentat sistemul universitar german, proiectând filme despre viața din campusul universitar din Wuppertal, realizate în perioada de mobilitate academică. Studenții din USARB au avut posibilitatea să facă o excursie virtuală, examinând orarul, admirând terasa cantinei și parcările din campus, evaluând elementele de arhitectură și dotarea sălilor de curs și ale bibliotecii etc. Participanții și-au exprimat speranța că în viitorul apropiat pot contribui la amenajarea sălilor din USARB și a zonelor verzi din campusul USARB etc.

Studenții germaniști au avut șanse egale să comunice virtual cu studenții din Wuppertal, Trier din Germania, Lyon din Franța și au fost implicați în dialog multilingv în limbile germană, engleză, franceză, română, rusă. Tematica discuțiilor a vizat universitățile și specialitățile din instituțiile superioare de învățământ din Germania și Franța, formele de evaluare și gestionarea timpului liber al studentului, relația profesor-student și obiectivitatea evaluării etc. De asemenea, studenții au ajuns la concluzia că limbile străine, studiate în sala de curs, sunt de strictă necesitate în era globalizării, implicit pentru a comunica cu semenii lor din alte țări.

Ghidați de conf. univ., dr. Oxana Chira, studenții din anul I de studii au avut șansa să completeze în limba română o paletă de întrebări pe platforma de lucru Padlet, la care au primit răspuns în direct din partea Ianei Rusu, absolventa USARB, specialitatea Limbi străine. Limba germană și limba engleză, actualmente masterandă la Universitatea din Trier, Germania.

În final, studenții germaniști au completat „valiza virtuală” cu trei detalii noi aflate despre sistemul universitar german și au plecat cu un cadou – Tatsachen über Deutschland/ Informații  despre Germania – oferită de generoasa gazdă.