Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a semnat Acordul de colaborare cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți pentru următorii 5 ani

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a semnat Acordul de colaborare cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți pentru următorii 5 ani

În data de 4 aprilie, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a semnat Acordul de colaborare cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți pentru următorii 5 ani.

Acordul a fost semnat de rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Natalia GAȘIȚOI, și Șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Bălți, Alexandru ROȘCA. La eveniment au mai participat: din partea Universității – șeful Secției pentru educație, cultură și viață studențească, Victor GRIGOR;

Scopul acordului este edificarea și dezvoltarea unui parteneriat continuu și eficient între părți în vederea organizări de evenimente pentru elevi, studenți, părinți, cadre didactice  între DÎTS, Bălți și USARB, cum ar fi  mese rotunde, seminare, conferințe, stagii de practică pentru studenți, programe de formare continua pentru cadrele didactice sau alte reuniuni în cadrul instituției pentru a promova colaborarea dintre partenerii din mediul academic, non-guvernamental și guvernamental în domenii legate de educație.