Un nou acord de colaborare a fost semnat astăzi, 15 februarie 2023, între Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

Un nou acord de colaborare a fost semnat astăzi, 15 februarie 2023, între Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți cu Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani

Acordul a fost semnat de rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Natalia GAȘIȚOI, și Șeful Direcției Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani, Viorel DANDARA. La eveniment au mai participat: din partea Universității – prim-prorectora pentru activitate didactică, Lidia PĂDUREAC; decana Facultății Științe Reale, Economice și ale Mediului, Ina Ciobanu; directorul Colegiului Pedagogic ,,Ion Creangă”, Anatol MORARU; șeful Secției pentru educație, cultură și viață studențească, Victor GRIGOR, din partea DÎTS Rîșcani – elevii claselor a 12-a din liceele Liviu Damian și Dimitrie Cantemir din or. Rîșcani, Liceul Teoretic Recea și Liceul Teoretic Nihoreni, însoțiți de cadre didactice.

În cadrul evenimentului a fost semnat și un acord de colaborare între Direcția Învățământ, Tineret și Sport Rîșcani și Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Prin încheierea acestui acord se stabilește cadrul general de cooperare, reciproc avantajos, edificarea și dezvoltarea unui parteneriat continuu și eficient între părți în vederea organizări de evenimente pentru elevi, studenți, părinți, cadre didactice  între DÎTS Rîșcani și USARB, cum ar fi  mese rotunde, seminare, conferințe, programe de formare continuă a cadrelor didactice sau alte reuniuni în cadrul instituției pentru a promova colaborarea dintre partenerii din mediul academic, non-guvernamental și guvernamental în domenii legate de educație.