Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane a fost marcată la Universitatea de Stat ,,Alecu  Russo” din Bălți

Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane a fost marcată la Universitatea de Stat ,,Alecu  Russo” din Bălți

În cadrul Campaniei ,,Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane” marcată la 18 octombrie, Facultatea de Drept și Științe Sociale în parteneriat cu Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate Cauze Penale, Oficiul ,,Nord”  a desfășurat Seminarul „Strategii de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane”.

Evenimentul a întrunit profesori și studenți și este parte componentă a activităților realizate de USARB în cadrul Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane”.

În calitate de formator a fost prezentă dna LISNIC Elena, Procuror în cadrul  Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Penale, Oficiul ,,Nord”. Evenimentul a fost moderat de dna SPATARI Mariana, dr., conf. univ., Facultatea de Drept și Științe Sociale.

În cadrul seminarului au fost abordate următoarele subiecte: conceptul de trafic de ființe umane, victimă și potențială victimă; profilul psihologic al traficantului și a persoanelor traficate; tehnici de manipulare utilizate de traficanți; strategii de prevenire a traficului de persoane; strategii de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane.

În acest sens, săptămâna anti-trafic este marcată prin organizarea și desfășurarea activităților de sensibilizare și informare a comunității, în special a elevilor și studenților cu privire la traficul de persoane, riscurile și consecințe.

18 octombrie 2022 – Ziua Europeană de luptă împotriva traficului de fiinţe umane (European Anti-trafficking Day). Din 2006, 18 octombrie a fost declarată Ziua Europeană împotriva Traficului de Persoane și este accentuată în toate statele membre UE. Scopul Zilei Europene de luptă împotriva traficului de fiinţe umane este de a sensibiliza şi a informa societatea despre riscurile şi consecinţele fenomenului traficului de persoane, cu accent pe anumite grupuri de risc, între care copii ai străzii, rămași fără îngrijirea părintească, orfani, tineri absolvenți ai instituțiilor rezidențiale, victime ale violenței în familie, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice.