Aspecte legate de reprezentarea juridică și etica profesională

Aspecte legate de reprezentarea juridică și etica profesională au fost discutate de studenții Facultății de Drept și Științe sociale în cadrul proiectului „Consolidarea Cercetării, Scrierii și Argumentării Juridice în cadrul Facultăților de Drept ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova”

În data de 9 februarie 2023, studenții de la specialitatea Drept din cadrul Facultății de Drept și Științe sociale, au beneficiat de o înțelegere fundamentală a responsabilităților profesionale legate de reprezentarea juridică și etica profesională.

Lecția a fost promovată de către Rusu Lucia dr., lector universitar  – catedra de Drept.

Scopul principal al programului este de a le forma studenților care învață dreptul deprinderi de a face cercetare, de a scrie clar, concis și coerent, de a argumenta în scris și verbal opiniile lor și soluțiile pe care le propun la problemele juridice. Formarea și consolidarea unor astfel de cunoștințe și deprinderi îi vor ajuta să acceadă în profesiile juridice mai bine pregătiți și mai competenți.

Programul Consolidarea Cercetării, Scrierii și Argumentării Juridice în Moldova este un program de grant de trei ani pentru a ajuta facultățile de drept din Republica Moldova să elaboreze și să implementeze un curs de cercetare, scriere și argumentare juridică, consolidând în același timp instruirea în cadrul facultăților de drept în domeniul eticii juridice, anti-corupției, dreptului penal și altor subiecte, folosind metodologii și conținut elaborat de echipa programului.

Acest program este finanțat de Biroul pentru Afaceri Internaționale pentru Narcotice și Aplicarea Legii (INL) al Departamentului de Stat al Statelor Unite (SUA).