Studenții de la specialitatea limbi străine: limba franceză și engleză au descoperit arta lecturii explorative și interpretative

Studenții de la specialitatea limbi străine: limba franceză și engleză au descoperit  arta lecturii explorative și interpretative

În data de 6 februarie 2023, studenții de la specialitatea Limbi străine: Limba franceză și engleză, grupa FET21Z,  au asistat la o oră de lectură interpretativă în baza romanului francez „La petite fille de Monsieur Linh” scirs de autorul francez contemporan Philippe Claudel.

Lecția a fost promovată de către Lucia BALANICI, lector universitar la Catedra de limba română și filologie romanică și Hend BEN AMOR, lector stagiar FLE, originară din Tunisia (format on-line). Lectorul stagiar Hend Ben Amor organizează lecții și activități în limba franceză cu studenții francofoni de la Facultatea de Litere, începând cu luna noiembrie 2022, în cadrul proiectului AUF lansat de Biroul Național AUF Moldova „Développement des sciences en français en République de Moldova”. 

Scopul lecției a fost de a forma și consolida competențele de comunicare orală în limba străină, competențele lingvistice, pragmatice și culturale, antrenându-și, în același timp, capacitățile de interpretare textuală și gândire critică. 

Studenții au descoperit activitatea literară a scriitorului contemporan francez Philippe Claudel și s-au familiarizat cu diverse elemente de naratologie, pornind de la tipul de narator, centrul de orientare a cititorului pe baza opoziției narator/actor, tipul de focalizare sau perspectiva din care evenimentele narațiunii sunt aduse la cunoștință cititorului de către autor și efectele focalizării; timpul discursiv și transgresarea timpului narațiunii. Studenții au identificat elementele paratextuale ale romanului lecturat și tipologia personajului. Toate aceste noțiuni le-au permis să elaboreze o fișă de lectură și să-și expună punctul de vedere și impresiile de lectură.

Acest material este realizat în cadrul Campaniei de popularizare a profesiilor #ProfesiaMea_ViitorulMeu lansată de Centrul de ghidare în carieră și relații cu piața muncii din cadrul USARB.