Două programe de studii superioare de licență au fost acreditate

Două programe de studii superioare de licență de  la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți au fost acreditate de Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare pentru o perioadă de 5 ani.

Acreditarea programelor confirmă consolidarea și promovarea culturii calității de către Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și demonstrează calitatea înaltă a programelor pentru ciclul I, studii superioare de licență.

În data de 28.03.2024, Andrei Chiciuc, Președintele ANACEC, împreună cu Adriana Cazacu, Secretar de stat în domeniile cercetării și inovării din cadrul MEC au înmânat certificatele de evaluare externă a programelor de studii superioare de licență și master instituțiilor de învățământ superior.

Administrația Universității aduce mulțumiri conducerii ANACEC și membrilor Comisiilor de evaluare externă pentru corectitudine!

Astfel, în baza deciziei Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare nr. 39 din 19 decembrie 2023 cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de studii superioare de licență, Consiliul de conducere ANACEC a acreditat următoarele programe de studii superioare de licență: 0114.10 Limbi străine. Limba germană și limba engleză și 0114.10 Limbi străine. Limba engleză și limba franceză, domeniul general de studiu 011 Științe ale educației, domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor, 240 credite ECTS, forma de învățământ cu frecvență, solicitate de către Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Felicitări și gratitudine responsabililor de acreditarea programelor, conf. univ., dr. Oxana CHIRA și conf. univ., dr. Viorica CEBOTAROȘ, și tuturor cadrelor didactice, care asigură calitatea procesului educațional-didactic în USARB prin profesionalism, implicare și performanțe!

Dragi colegi,

Vă dorim realizări și succese mari în continuare!

Cu aleasă prețuire,

Administrația Universității