La USARB au fost aleși 10 noi senatori studenți în Senatul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

La USARB au fost aleși 10 noi senatori studenți în Senatul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

Anual, în Senatul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți au loc alegeri în urma cărora se nominalizează 10 noi senatori din rândul studenților – opt studenți de la ciclul licență/master (câte doi studenți de la fiecare facultate); un student – ciclul III doctorat; 1 membru – reprezentant al organizației sindicale studențești. 

Senatul universitar reprezintă organul colectiv suprem de conducere al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Senatul este format din personalul titular științifico-didactic și didactic auxiliar al subdiviziunilor al USARB, ales prin votul secret al corpului profesoral-didactic al subdiviziunilor, din studenți, aleși de formațiunile academice și asociațiile studențești, din reprezentanți ai organelor sindicale,

Numărul membrilor Senatului USARB este de 43 de persoane, după cum urmează: 

— opt membri din oficiu: rectorul, trei prorectori, patru decani;
— 20 de membri – personal științifico-didactic din cadrul facultăților, câte cinic membri de la fiecare facultate;
— un membru reprezentant ales de către adunarea generală a titularilor USARB abilitați cu dreptul de conducător/consultant de doctorat și postdoctorat, confirmat de ANACEC;
— trei membri – personal didactic auxiliar (unu din cadrul Bibliotecii Științifice a USARB și doi din cadrul facultăților);
– un membru reprezentant al organizației sindicale a angajaților;
– 10 membri studenți: opt studenți ciclul licență/master (câte doi studenți de la fiecare facultate); un student – ciclul III doctorat; un membru reprezentant al organizației sindicale studențești. 

În cadrul senatului activează opt comisii specializate, destinate să faciliteze adoptarea hotărârilor în domeniul lor de competență. 

Comisiile permanente ale Senatului USARB sunt: 
– Comisia Evaluare și Asigurare a Calității în Învățământ; 
– Comisia Cercetării și Excelenței Științifice; 
– Comisia pentru Proiecte și Relații de Parteneriat; 
– Comisia Buget, Finanțe și Gestionarea Resurselor; 
– Comisia pentru Activități Studențești; 
– Comisia de Etică Profesională; 
– Comisia de Imagine și Strategii; 
– Comisia Juridică, Cenzori și Audit Intern.

Fiecare senator este obligat să activeze cel puțin în cadrul unei comisii permanente. Un senator poate face parte din maxim două comisii permanente.

Mai jos vă invităm să-i cunoașteți pe studenții senatori din cadrul USARB.