O nouă generație de absolvenți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

O nouă generație de absolvenți ai Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți

În data de 17 februarie 2023, la USARB s-a desfășurat Ceremonia de absolvire și de înmânare a diplomelor de studii superioare de master, Promoția 2023, 90 de credite ECTS

A devenit deja o tradiție ca Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți să î-și etaleaze studenții absolvenți într-o manifestație publică, cu prezența rudelor și a prietenilor acestora.

Tradițional, festivitatea a fost deschisă cu un discurs al rectorei USARB, Natalia Gașițoi, în care a spus că Moldova a devenit și mai bogată în specialiști datorită absolvenților USARB.

Cadrele didactice și conducerea facultăților i-au felicitat pe absolvenți, îndemnându-i să pună la baza carierei lor cunoștințele dobândite la facultate, să fie dedicați, perseverenți și corecți în meseriile pe care urmează să le îmbrățișeze.

Diplomele de studii au fost înmânate absolvenților de către decanii celor patru facultăți din cadrul universității.

Astfel, în anul curent, cei 200 de studenți au absolvit progamele de Master, după cum urmează:

Facultatea de Litere:

Didactica limbii engleze;

Didactica limbii române în școala alolingvă;

Didactica literaturii universale;

Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română);

Didactica limbii și literaturii ruse.

 

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului:

Didactica biologiei;

Didactica matematicii.

 

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte:

Managementul educației incluzive;

Managementul educației timpurii;

Managementul educațional (rus);

Managementul educațional (ro).

 

Facultatea de Drept și Științe Sociale:

Științe penale, criminologie și criminalistică;

Drepturile omului;

Instituții de drept privat;

Relații de muncă și managementul resurselor umane.

În acest an, cinci absolvente cu cele mai bune reușite la învățătură au primit diplome de excelență din partea Universității, în semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru rezultatele academice obținute.

Emoționați și în acealași timp mândri de reușitele lor, absolvenții au mulțumit corpului didactic, conducerii facultății și a universității pentru oportunitățile de studii și dezvoltare personală de care s-au bucurat la USARB.