Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți continuă să rămână singurul și cel mai sigur partener în domeniul serviciilor educaționale pentru instituțiile de învățământ general și profesional tehnic din Nordul Republicii Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți continuă să rămână singurul și cel mai sigur partener în domeniul serviciilor educaționale pentru instituțiile de învățământ general și profesional tehnic din Nordul Republicii Moldova

Astăzi, 10 martie 2023, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a încheiat un Acord de colaborare cu Direcția Educație din cadrul Consiliului Raional Edineț

Acordul a fost semnat de rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Natalia GAȘIȚOI, și Șefa Direcției Raionale de Educație, Mariana ODOBESCU.

La eveniment au mai participat: din partea Universității – directorul adjunct pentru educație al Colegiului Pedagogic ,,Ion Creangă”, Ludmila RĂCIULA; șeful Secției pentru educație, cultură și viață studențească, Victor GRIGOR; șefa Catedrei de filologie engleză și germană, Oxana CHIRA; șefa Catedrei de Drept, Ina ODINOKAIA; șefa Departamentul de Management al Calității; șefa Laboratorului de Histologie din cadrul Catedrei de Științe ale Naturii și Agroecologie; din partea Direcției Educație Edineț – elevii claselor a 12-a din liceele Mihai Eminescu, Dimitrie Cantemir și Pan Halippa, însoțiți de cadre didactice.

Scopul acordului este edificarea și dezvoltarea unui parteneriat continuu și eficient între părți în vederea organizări de evenimente pentru elevi, studenți, părinți, cadre didactice  între Direcția Educație Edineț și USARB, cum ar fi  mese rotunde, seminare, conferințe, programe de formare continua a cadrelor didactice, stagii de practică sau alte reuniuni în cadrul instituției pentru a promova colaborarea dintre partenerii din mediul academic, non-guvernamental și guvernamental în domenii legate de educație.