Prelegere publică: Educația și cei șapte ani de acasă

Prelegere publică: Educația și cei șapte ani de acasă

Dragi cititori și urmăritori, în cadrul  Zilelor Universității Vă invităm la prelegerea publică 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒂𝒕̦𝒊𝒂 𝒔̦𝒊 𝒄𝒆𝒊 𝒔̦𝒂𝒑𝒕𝒆 𝒂𝒏𝒊 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒂𝒔𝒂̆, susținută de Ion GAGIM, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, filosof, autor de manuale și monografii de filosofie, psihologie și educație muzicală. 

Într-o societate aflată în schimbare, pentru care trebuie reconsiderate dimen­siu­nile teoriei și practicii educaţionale, este firesc ca în centrul preocupărilor spe­cialiș­tilor în domeniul educaţiei să stea identificarea nevoilor de învăţare și dezvoltare, precum și strategiile optime de aplicare a acţiunilor instructiv-edu­ca­tive. Transformările tehnologice masive din secolul XXI ne arată că acum trebuie să învăţăm mai repede ca niciodată, să stăpânim competenţe profesio­nale și transferabile nu numai atunci când suntem tineri, ci pe parcursul întregii noastre vieţi.

Marii filozofi ai Antichităţii Socrate, Platon, Aristotel au fost cei dintâi care au meditat asupra rolului pe care educaţia îl joacă în societate în privinţa modelării personalităţii umane. Învăţământul contemporan formează foarte puţin sau deloc cea mai importantă capacitate umană, și anume aceea de a gândi. Este necesar să se schimbe în mod radical însuși modul de elaborare a disciplinelor școlare, pentru ca însușirea lor să fie în același timp și formare a capacităţii de gândire.