Studenții și studentele de la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului și Facultatea de Drept și Științe Sociale,  au fost informați despre programul de stagii plătite în sectorul energetic

📌💼Studenții și studentele de la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului și Facultatea de Drept și Științe Sociale,  au fost informați despre programul de stagii plătite în sectorul energetic. 
 
🪧Programul „Tinerii de azi – viitorul energiei de mâine” este o inițiativă finanțată de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și implementată de MESA, care are scopul de a consolida capitalul uman din sectorul energetic, prin atragerea tinerilor și sprijinirea organizațiilor cheie din sector, precum și formarea unei forțe de muncă pregătite să accelereze tranziția spre un viitor energetic independent, durabil și curat. 
 
🪧Proiectul „Securitatea Energetică a Republicii Moldova” (Moldova Energy Security Activity – MESA) – este un proiect cu o durată de patru ani, prin intermediul căruia USAID va investi circa 60 de milioane de dolari în consolidarea și diversificarea sectorului energetic al țării, astfel îmbunătățind securitatea energetică pe termen lung și fortificând suveranitatea Republicii Moldova. 
 
🧑‍🏫Despre programul de stagii, dar și despre criteriile de aplicare, le-au vorbit celor prezenți, Veronica Garbuz, directoare Politica Organizației, Direcția Dezvoltare din cadrul CET-Nord și Ala Zolotariov – expertă gender și de tineret în cadrul Programului MESA. 
 
🧑‍🎓🧑‍🎓Urmare a desfășurării ediției 1 a Programului de stagii plătite în sectorul energetic, 2 abolvenți ai USARB au fost angajați în cadrul S.A. „CET-Nord”.