Un nou acord de colaborare a fost semnat între Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  și Direcția Generală Educație Florești

Un nou acord de colaborare a fost semnat între Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți  și Direcția Generală Educație Florești

În data de 17 martie 2023, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți a încheiat un Acord de colaborare cu Direcția Generală Educație Florești.

Acordul a fost semnat de rectorul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Natalia GAȘIȚOI, și Șefa Direcției Generale Educație Florești, Diana PANTAZ.

La eveniment au mai participat: din partea Universității – directorul adjunct pentru educație al Colegiului Pedagogic ,,Ion Creangă”, Ludmila RĂCIULA și șeful Secției Educație, Cultură și Viață studențească, Victor GRIGOR; din partea Direcției Generale Educație Florești – directorul Liceului Teoretic ,,Miron Costin”, Tatiana MOSCANU și, elevii claselor a 12-a din liceele Miron Costin și Ion Creangă din orașul Florești.

Scopul acordului este edificarea și dezvoltarea unui parteneriat continuu și eficient între părți în vederea organizări de evenimente pentru elevi, studenți, părinți, cadre didactice  între Direcția Educație Edineț și USARB, cum ar fi  mese rotunde, seminare, conferințe, programe de formare continua a cadrelor didactice, stagii de practică sau alte reuniuni în cadrul instituției pentru a promova colaborarea dintre partenerii din mediul academic, non-guvernamental și guvernamental în domenii legate de educație.